Pedal Project

(P)Art: René Roubíček

07.08.2011

Další osobností, která udělala materiál pro uměleckou přílohu našeho chystaného magazínu, je světoznámý sklářský výtvarník René Roubíček. Všestranný umělec, jehož hlavním těžištěm je bezpochyby práce se sklem, díky které se za dobu svého působení dostal do expozic takřka po celém světě, účastnil se několika výstav Expo (Brusel, Osaka, Montreal,...) a nesmazatelně se svými pracemi zapsal do zlatého fondu nejen českého výtvarného umění. Krom toho je schopen zahrát na takřka jakýkoli hudební nástroj; studovat chtěl malířství, ale díky válce a situaci v zemi byl nucen zaměřit se jiným směrem, kterým se stalo právě sklo. Již několik let nepřetržitě kreslí den co den své deníky, ve kterých se jednoduchou kresbou či kolážemi reflektují události, které v životě zažívá, ať už se jedná o postřehy týkající se pracovních záležitostí, ze společnosti, či věci z běžného život. Jak tyto kresby vypadají, budete mít možnost zjistit třeba právě v chystaném čísle magazínu Pedal Project. Je pro nás velkou ctí mít možnost publikovat práce od takové osobnosti, jakou René Roubíček bez pochyby je. Děkujeme. (Fotografie jsou z archívu RR)

Another person featured in our art part of the forthcoming magazine is internationaly known glass artist René Roubíček, versatile artist best known for his glass sculptures, chandeliers, and other objects made by this unique material. He has participated in exhibitions almost all over the world such as Expo (Brusel, Osaka, Montreal,...) and is definitely one of the members of the fine art golden fund. Besides that he is able to play almost any musical instrument, it was his big hobby. He was always into painting and that was exactly what he wanted to study, but because of the war and political situation in the country, he had to change his mind and start working with glass. Maybe this is why he is drawing into his diary day by day. Fast scetches or collages of his work related stuff or just situations from ordinary life. Now you can find how pages prof Roubíčeks diary look like in the forthcoming issue of Pedal Project magazine. It is an honor for us to have such a big name like Rene Roubíček featured in our mag. Thanks. (Pictures from the archive of RR)

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz