Pedal Project

Cyklopedia

30.08.2011

Nedávno vydaná v několika světových jazycích, kniha Cyclopedia se musí nutně stát biblí každého cycklistického nadšence. Vždyť jenom letmý pohled do jejího obsahu vás provede téměř kompletní historií moderního designu jízdních kol. A to zejména zásluhou Michaela Embachera a jeho nevídané sběratelské činnosti. To vše, co vidíte v knize a ještě mnohem více, totiž získal jediný člověk za pouhých osm let sbírání jízdních kol. Vídeňský architekt Michael Embacher se zkrátka jednoho dne rozhodl, že začne sbírat předmět, který ho nejvíce fascinuje. Tím předmětem je právě jízní kolo, které se objevuje v knize, respektive v Embacherově sbírce hned v několika rozmanitých podobách. Od klasických italských silničních či dráhových kol až po unikátní kola horská, skládací, dětská či cestovní, Embacherova sbírka v tomto ohledu nezná mezí. Každé kolo, pokud je zajímavé či něčím originální a jedinečné, má nárok být v Embacherově sbírce. A to ať už je to geniální Cinelli Laser nebo trošku bizarní plastové kolo Wilhelmina Plast Itera, které bylo vyrobeno v roce 1984 ve Švédsku. Vše mezí tím je pak jen úžasným pohledem do světa cyklistického designu. V knize Cyclopedia naleznete většinu Embacherovy sbírky na krásných detailních fotografiích, ale také například předmluvu od cyklisty tělem i duší, módního návrháře Paula Smitha. Cyclopedia vyšla i v českém jazyce. /článek převzatý z druhého čísla magazínu Pedal Project/


The recently published multilingual book Cyclopedia just has to become the bible of every bicycle enthusiast. Just a brief look at its content will lead you through the complete history of modern bicycle design. And this is mainly the credit of Michael Embacher and his unbelievable collection. All of what you see in the book and so much more is the achievement of one man in just eight years of collecting. The Vienna based architect Michael Embacher just woke up one day and decided to start gathering the thing he found most fascinating. This was the bicycle, which appears in the book, or rather in Embacher’s collection in all kinds of forms. From classic Italian road or track bikes to unique mountain bikes, folder, children’s bikes or traveler’s bikes, Embacher’s collection knows no limits. Every piece, if it’s interesting or somehow original, can earn its place. It can be a Cinelli Laser or a bit bizarre Wilhelmina Plast Itera made in Sweden in 1984. Everything together makes a wonderful sight into the world of cycling design. The Cyclopedia is full of beautiful detailed photographs of a bigger part of Embacher’s collection, as well as the prologue written by Paul Smith, a cyclist body and soul. The book also came out in Czech. /article taken from the second issue of the Pedal Project magazine/

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz