Pedal Project

Různé B&W 1

28.07.2010

Rubrika Black & White vám čas od času pomocí analogově pořizovaných fotografií přiblíží, co se děje v našem teamu v době, když zrovna nepíšeme nějaká moudra na tento blog. Deníkový způsob bez dalších zbytečných komentářů.

Black & White section will show you from time to time what our crew is doing when not posting some stuff to this bolg. Analog (diary-like) pictures without any unnecessary comments.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz