Pedal Project

Lo-Lo

01.10.2011

Když se v pražských ulicích vyloupl týpek jménem Pete, bylo hned po první projížďce jasné, že se nevidíme naposledy. Již jeho stroj je kapitolou samou pro sebe a do jisté míry poukazuje na jeho kořeny na západním pobřeží Spojených států. Pro neznalého člověka se může zdát jako obyčejné, celkem používané, kolo. Při bližším ohledání ale zjistíte, že je osazeno takřka jen těmi nejlepšími komponenty. Těmi je například zadní kolo Velocity B43 postavené na náboji Phil Wood, sedlo Brooks Colt, představec Thomson, kliky Omnium 165 a další. Pozadu ale nezůstává ani samotný rám. Tím je na míru dělaný FBM Sword velikosti 60. Pokud vás zajímá, co je zač jeho majitel a proč se tento stroj ze zámoří jmenuje právě Lo-Lo, odpovědi naleznete v druhém vydání časopisu Pedal Project.

When we rode together with new guy in the town called Pete for the first time, we were pretty shure, that it is definitely not for the last time. From his bike is possible almos guess that his roots are at the west coast of the United States. You might think that it is some ordinary street bike which is on the top of it bit used when you dont know much about cycling or see the machine in a hurry...but. When you come closer you realize that it is built by almost the best components such as Velocity B43 rear wheel on Phil Wood hub, Brooks Colt saddle, Thomson stem, Omnium 165 crankset and so on. And what about the frame? It is FBM Sword made specialy for Pete in the size 60. If you are interested who this Pete is or why is his pretty bike called Lo-Lo, than check out the second issue of Pedal Project Magazine.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz