Pedal Project

Fix up the stairs

28.07.2010

A aby tu nebyl pořád jen statický materiál, zde Jakub ukazující že Vintage Favorit Lumberjack zdaleka neřekl své poslední slovo...mimo záznam proběhlo i v opačném směru, a to na kole bez brzd, kde musíte neustále šlapat, byla poměrně výzva...další materiál již brzy!

As to have something more than just static material, Jakub shows us here that a Vintage Favorit Lumberjack has not said its last word.. A ride in the opposite direction took place off the record and it wasnt easy on a bike without brakes where you cant stop pedaling.. more material soon!

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz