Pedal Project

Velký Atlas Světa

22.10.2011

Kromě společného stánku Pedal Project a OKOLO jste mohli vidět na letošním DesignBloku i malou instalaci, o kterou jsme byli požádáni v rámci zajímavé edukativní expozice s názvem Velký atlas světa: výstava o cestě do budoucnosti. Ta vznikla z iniciativy Informačního centra OSN v Praze a Hnutí Duha a obsahovala mnoho zajímavých prací nejen českých designérů a jako zlatý hřeb takzvanou Laboratoř světa, objekt vytvořený kombinací laboratorního skla a malých geometrických skleněných objektů v návrhu od Michaely Tomiškové. My jsme, jak se asi dá očekávat, dostali za úkol zpracování k přírodě šetrný způsob dopravy, k čemuž jsme využili několik cykl istických produktů české výroby, mezi kterými nemohli chybět ani "ještě teplý" rámový set Štěrba x PP či dřevěná řidítka TONda od Jerryho Kozy nebo grafický nástěnný plakát ukazující různá fiktivní jednostopá vozidla, k jejichž zhotovení ve své fantazii můžete rovnou použít i některé z přítomných komponentů.

Apart from the Pedal Project and OKOLO stand at the DesignBlok, you could have seen a small installation we were asked to do for an exhibition called „The Big Atlas of the World: an exhibition about the trip into the future“. The expo was initiated by the United Nations Information Center in Prague and Hnuti Duha and included many interesting works of not only Czech designers. The highlight of the exhibition was a Laboratory of the World, an object assembled with laboratory glassware and small geometrical glass objects designed by Michaela Tomšíková. As expected, our assignment was an ecologically friendly way of transportation, for which we used some czech made cycling products such as our brand new Štěrba x PP frameset or wooden handlebars TONda designed by Jerry Koza. We have also created a poster showing imaginary single-track vehicles which can be assembled in your imagination using some of the featured components.

 

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz