Pedal Project

PPTEE02 – Print

15.12.2011

I přesto, že žijeme v čase internetu a digitálních informací, tištěné médium je stále ceněnou a nenahraditelnou formou vyjadřování, zaznamenávání a uchovávání informací. Pro nás osobně to platí dvojnásob. Pokud něco vytváříme, chceme to držet, cítit v rukách a zakládat do našich knihoven. Výjimkou nejsou ani naše tištěné projekty zahrnující i fotografickou knihu, kterou jsme představili společně s naším prvním číslem časopisu Pedal Project. Tisk je neměnná kvalita, která vytváří trvale hmatatelné hodnoty. Vzniká objekt, který potěší a uchová myšlenky. S touto vizí jsme přistoupili i k našemu dalšímu tričku Pedal Project, na kterém se objevuje kompozice fotografií z našich cest a jiných dobrodružství, vybraných z výše zmíněné knihy. Ty tak představují originální reprodukci fotografie obecně a posouvají motiv tisku do nové podoby. Fotografie na látce a část knížky se stává dekorativním módním vzorem.

Pokud tě zajímá, jak výsledný produkt vypadá, či ho dokonce zakoupit, klikni sem.

Even though we live in the age of the internet and digital information, the printed medium is still a much appreciated form of expression, recording and preservation of information. For us, it double counts. When we create something, we want to hold it in our hands and keep it in our bookcases. Our published projects are not an exception, with the first issue of Pedal Project magazine coming out with a photo booklet. Prints have constant qualities that create permanent values and conserves them. With this vision we have approached our next Pedal Project t-shirt which is covered with a composition of photograph from our trips and other adventures, selected from the photo booklet mentioned above. These are original reproductions pf photographs and move the print motif to a new level. Pictures on fabric and a part of the booklet becomes a decor.

If you want to see the final product, and maybe even buy it, click here.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz