Pedal Project

Michael Embacher pt. 1

20.01.2012

Je to již nějaký čas, co jsme měli tu možnost, díky připravovanému magazínu OKOLO Vienna Only, navštívit půdní sbírku kol Michaela Embachra. Moc si vážíme toho, že si na nás udělal čas a detailně nás seznámil s mnoha skvosty, které, za pouhých 8 let, co se kolům věnuje, dokázal nashromáždit. Co kus, to originál. Mohli bychom se tu dalekosáhle rozepsat o jakémkoli z nich, ať už by se jednalo o olympijský speciál z Barcelony, kolo Subaru s pohonem na obě kola či vlastnoručně podepsaný kousek od Francesco Mosera. To by ale bylo trochu zbytečné, jelikož za nás tuto práci udělal již samotný Embacher. Nejprve, díky nezájmu vydavatelů, si vydal ve vlastní režii knihu Smart Move, dokumentující jednotlivá kola na překrásných fotografiích od Bernharda Angerera doplněných stručnými, ale naprosto výstižnými, texty. Ta se stala v zápětí hitem a již ve spolupráci s velkými vydavatelskými domy byla nedlouho poté vydána v rozšířeném rozsahu v mnoha jazykových mutacích. Tak se stalo pod názvem Cyklopedia, jak ji můžete zakoupit např i v Čechách. Doporučujeme nejen milovníkům krásných kol, ale designu jako takového. Kdo by pak chtěl vidět více, tak zde přínášíme první várku fotografií z této unikátní sbírky či doporučujeme navštívit přímo webové stránky Michaela Embachera, kterému touto formou ještě jednou děkujeme. Byl to pro nás opravdu obohacuící zážitek.

Some time has passed since we have had the opportunity to visit the collection of Michael Embacher (thanks to the preparation of the OKOLO magazine Vienna Only). We are very grateful that he has found the time to show us all the jewels that he managed to collect in just 8 years. Each piece is an original. We could write pages and pages about each and every one of them, the Barcelona Olympic special or the Subaru that has power drive on both wheels or the personally signed piece from Francesco Moser? But that would be useless because Embacher has already done all this. At first he published a book on his own expense because of the ignorance of publishers. It is called Smart Move and documents each of the bicycles in short texts along with beautiful photographs by Bernhard Angerer. This book became a big hit and later on came out again, enlarged and in various language versions under a large publishing house. This is known as the Cyclopedia and you can also buy it in the Czech Republic. We definitely recommend it to bicycle lovers as well as to lovers of design itself. Who would want to learn more, we present here the first part of photographs of this unique collection or you can visit the website of Michael Embacher, whom we would like to thank once more. It has been an extraordinary experience for us.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz