Pedal Project

Facing Pages

16.03.2012

Je nám velkou ctí, že byl Pedal Project osloven s možností účastnit se holandského festivalu nezávislých magazínů Facing Pages. Stalo se tak mimo jiné na základě doporučení našeho spřáteleného časopisu Komfort, který je dokonce jedním z hlavních 25ti pozvaných periodik, jež tvoří srdce celé akce. Děkujeme a vidíme se v Holandsku!

We are happy to have been chosen to participate at Facing Pages, a Dutch festival of European independent magazines. Thanks to Komfort magazine for recommending us to be part of this interesting event. See you in Holland!

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz