Pedal Project

Pompidou Bikes

31.03.2012

Že se ve výtvarném umění objevuje motiv jízního kola není nic nového. Z těch známějších jmenujme například Bicycle Wheel od Marcela Duchampa z roku 1913 či Hlavu býka od Pabla Picassa z roku 1942. Jaká díla s motviem kol je ale v současné době možné nalézt např. v Centre Pompidou v Paříži? Na to se podívejte na obrázcích sami.

That the motive of the bicycle has been appearing in modern art for ages is not a new revelation. From the most well-known we would like to point out Bicycle Wheel by Marcel Duchamp from 1913 or the Bulls Head sculpture by Pablo Picasso from 1942. Which pieces of art share the bicycle motive f.e. in the Centre Pompidou in Paris? See for yourselves from the pictures above.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz