Pedal Project

Comrade is a friend

07.05.2012

"Comrade je online magazín zaměřený na kulturu a životní styl ve střední Evropě – jmenovitě pak České republice, Slovensku, Německu, Maďarsku a Polsku", říká o sobě Comrade. Co ale říká o našem Headquarters? Podívejte se sami.

"Comrade is an online magazine dedicated to the culture and lifestyle of Central–Eastern Europe – namely the Czech Republic, Slovakia, Germany, Hungary and Poland" says Comrade about itself. But what does it say about our Headquarters? Check it.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz