Pedal Project

Heineken Bike – designblok 2012 – video

13.10.2012

Premium Quality Bike je jízdní kolo postavené pro prezentaci značky Heineken v rámci pražských dnů designu – designblok 2012.

Hlavními myšlenkami jsou tradice a příslušnost k určitému regionu, které se do kola dostávají prostřednictvím jednotlivých komponentů. Pomyslným jádrem je historický rám českého výrobce Eska, na který jsou citlivým způsobem voleny komponenty takřka z celého světa. Každý tak přináší to své a až společně tvoří ucelený komplet hodný divákova zájmu, ne nepodobně tomu, jako se děje na akcích typu jako designblok prostřednictvím jednotlivých vystavujících.

Krom zmiňovaného českého rámu Eska, upraveného do firemních barev, je zastoupena Velká Británie (sedlo a omotávky Brooks, kliky a náboje Sturmey Archer), Francie (ráfky Rigida), Německo (pláště Schwalbe), Japonsko (pedály MKS), Itálie (vidlice Campagnollo, hlavové složení a řetěz Miche), Řecko (dřevěná přepravka Gotham Cargo), Spojené Státy Americké (zámek Kryptonite) a další. To vše je završeno novými hliníkovými lahvemi Heineken reprezentujícími svou přítomností nejen sebe sama, ale i zemi svého původu, zemi s velmi silnou cyklistickou tradicí – Nizozemsko. Právě tamní styl byl při výběru a kompletaci kola Heineken Premium Bike rozhodující.

Video: Aether – děkujeme.

The Premium Quality Bike is a bicycle built for the presentation of Heineken at the Prague designblok 2012.

The main
ideas of the bike are tradition and affiliation to a specific region, which are seen on the bicycle through the components. The imaginary core of the bike is a historical frame made by the Czech brand Eska, which is delicately completed with components from all over the world. Each part brings something of its own and altogether they create a coherent set worth the attention of the onlooker, not unlike the attention the exhibitors attract at events like designblok.

Apart from the previously mentioned Czech Eska frame, modified into brand colors, the represented countries are Great Britain (Brooks saddle and handlebar tape, Sturmey Archer crankset and hubs), France (Rigida rims), Germany (Schwalbe tires), Japan (MKS pedals), Italy (Campagnolo fork, Miche headset and chain), Greece (Gotham Cargo wooden box), United States of America (Kryptonite U-lock) etc. All of this is topped off with new aluminum Heineken bottles representing not only themselves but also their country of origin, a country with a strong cycling tradition - The Netherlands. And their local style was decisive for designing and completing the Heineken Premium Bike.

Video by: Aether – thanks.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz