Pedal Project

Cinelli: The Art and Design of the Bicycle

10.07.2013

Sen, na který již dlouhou dobu čekali tisíce fanoušků po celém světě, se stal skutečností. Minulý rok konečně vyšla zevrubná poblikace, která podrobně popisuje historii a svět kultu jménem Cinelli.

Cinelli: The Art and Design of the Bicycle se stala doslova biblí pro každého milovníka cyklistiky, který kdy slyšel o italské značce Cinelli. Ta vydala svou monografii shrnující její šedesátipěti letou historii ve spolupráci s newyorským nakladatelstvím Rizzoli. Její autor Lodovico Pignati Morano shromáždil unikátní historické fotky a texty od legend jako Felice Gimondi a Gilberto Simoni či současných umělců Mike Gianta, Bennyho Golda, Barry MyGeeho nebo Paula Smitha, kteří s milánskou značkou v minulosti spolupracovali nebo dnes stále spolupracují. Články o ikonických produktech jako jsou kolo Laser, sedlo Unicanitor či první evropské BMX pak doplňuje i rozhovor s Antoniem Colombem, majitelem Cinelli, který je kreativním ředitelem značky již od roku 1978. My jsme si na svůj výtisk sice rok počkali, ale vůbec jsme nelitovali. Dostali jsme ho přímo od Antonia během návštěvy jeho továrny nedaleko italského Milána. Jeho věnování "avantgardním přátelům z Česka" nás dostalo. Ještě jednou mockrát děkujeme!

A dream awaited by thousands of fans across the world has become true. Last year, a thorough publication was published about the history and the world of the cult brand Cinelli.

Cinelli: The Art and Design of the Bicycle has become a bible for every cycling lover, that has ever heard of the Italian brand Cinelli. The brand has published its monograph summarizing the sixty-five year old history in collaboration with the New York based Publishing house Rizzoli. Her author Lodovico Pignati Morano has collected unique historical photographs and texts from the the legends such as Felice Gimondi and Gilberto Simoni or present artists Mike Giant, Benny Gold, Barry MyGee or Paul Smith, which have collaborated with the brand in the past or are collaborating presently. Articles about iconic products such as the Laser bike, Unicator saddle or the first European BMX is completed off with an interview with Antonio Colombo, the owner of Cinelli, who is the creative director of the brand since 1978. We have waited for our own copy for over a year, but we arent sorry at all. We got the book directly from Antonio during our visit to his factory near Milano. His dedication to "avantgarde friends from the Czech republic" totally got us. Thank you once more!

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz