Pedal Project

Favorit B66

27.11.2010

Spojování značek a tvorba ojedinělých projektů je v současné designérské a módní scéně jedním z nejpopulárnějších způsobů vytváření nových produktů a edic. Fixed gear není v tomto ohledu výjimkou. Jako součást naší série custom designů starých dráhových rámů Favorit jsme tak pro popsání celkové kultury fixed gear nemohli tento fenomén v žádném případě opomenout. Naším spolupracovníkem se v tomto případě stala česká kultovní značka na boty Botas, s kterou také vytváříme nový model botasek přímo pro cyklistické použití. Poznávacími barvami nové reinkarnace legendárních botasek původně z roku 1966, kterou před dvěma lety vytvořili Jakub Korouš a člen Pedal Project Jan Kloss, je černá a žlutá. Proto se i naše kolo Botas 66 stalo symbolicky volným malířským plátnem, které jsme pokryli originální černo-žlutou barevnou kombinací a vytvořili tak z kola barevnou abstratní kompozici. Tu jsme doplnili o jemné grafické motivy. Vše v matném povrchu. Kromě fenoménu společných projektů, tak demonstrujeme v našem dalším bicyklu oslavu barev a výrazných grafických řešení, která jsou oblíbená zejména u výrobců a jezdců stylu fixed gear z Asie. Na kole nechybí sedlo Cinneli Unicator, kola Velocity nebo převodník Sugino.

 

The collaborations between various labels is in the contemporary design and fashion scene one of the most popular manners in developing new products and editions. Fixed gear culture is not the exception. As a part of our custom designed old Favorit track frames we can not leave out this phenomena. Our collaborator is in this case cult Czech producer of shoes called Botas. With the label we are developing the new cycling model of the trainers, too. Symbol of the new Botas reincarnation originally from 1966, which is work of designers Jakub Korouš and member of Pedal Project Jan Kloss two years ago, is the black and yellow color combination. Our Botas 66 bike became the free painters canvas, which we covered by the original black and yellow combination and created colorful abstract composition from the bike. We added some pure graphic motives to this composition, too. All in dead surface. Excepting the phenomena of the collaboration we present celebration of the colors and bright graphic solutions through this bike, too. This approach to bike design is popular in Asia most. Cinneli Unicator saddle, Velocity wheels and Sugino cranks included.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz