Pedal Project

Wranched

13.05.2011

To, aby dělala určitá firma své produkty dobře, se bere jako samozřejmost, ikdyž zdaleka ne vždy se tak děje. Někdy jde kvalita dolu kvůli lenosti jindy možná dokonce z úsporných důvodů či ve snaze nutit zákazníky kupovat si výrobky stále nové, jelikož ty předchozí jsou již nepoužitelné. Když pak ale ještě kromě udržování standardu výroby zvládá dělat další věci, které, byť se zdají navíc, příjemně spoludotváří dobré jméno, je vše tak, jak by podle nás mělo být. Jedněmi z takových jsou bezpochyby i Chrome. Ti kromě vysoce kvalitních messenger bagů a batohů, které si můžete nechat udělat takřka na zakázku, cyklistických bot či dalších doplňků, se kterými se etablovali na scéně jako málokterá jejich konkurence, ještě vydávají magazín Wrenched. Jde o jakéhosi průvodce, který je vždy zaměřen na učité město a obyvatele v něm. Jsou zde popsáni kreativní lidé či projekty z té dané oblasti a různá oblíbená místa, kam je dobré zajít. První číslo je zaměřeno na San Francisco, město se silnou street kulturou mezi níž patří samozřejmě i fixed gear. Můžete se dočíst např. o lidech jako jsou Kent Uyehara (FTC), Keith Hufnagel, Mike Martin (MASH) , Matt Revelli (Upper Playground), Rebel 8, Dustin Klein (Cadence), Skull & Sword, Colby Elrick (Macaframa) a mnoho dalších. Obálku má na svědomí znamý umělec a člen dvojice Rebel8 Mike Giant. V dalším čísle prý bude zastoupen New York, tak uvidíme, jestli se jednoho dne otočí pohled až za oceán nebo dokonce do ulic Prahy.

Making a good product should be an obvious priority for a company, although it’s not always happening. Sometimes the quality is lower due to laziness, other times budget cuts or because of attempts to make the customer buy newer and newer products because the older ones are useless. If they still manage to make other seemingly unimportant additional things that help keeping up the good name besides just upholding the standard of the product, that’s the way we like it. One of these is Chrome, of course. Apart from making good custom made messenger bags and backpacks cycling shoes or other accessories that helped them establish themselves on the scene as no other company has, they publish the magazine Wrenched. It’s a kind of guide concentrated on a city and its inhabitants. It’s about creative people and projects of the particular region and tips for cool places to visit. The first issue was about San Francisco, a city with a strong street culture, including the fixed gear culture. You can read about people like Kent Uyehara (FTC), Keith Hufnagel, Mike Martin (MASH), Matt Revelli (Upper Playground), Rebel 8, Dustin Klein (Cadence), Skull & Sword, Colby Elrick (Macaframa) and many more. The cover design is the work of Rebel8 member Mike Giant. The next issue is supposed to be based on New York and we guess we’ll have to see if the spotlight turns oversea or even to the streets of Prague.

Pedal Project © 2010. Webdesign by rybaak.cz